Zasady używania gogli

 1. Papierowe gogle Pfizer ułatwiające oglądanie filmów na ekranie telefonu (dalej „Gogle”) przeznaczone są wyłącznie do użytku w gabinetach lekarskich, jako pomoc edukacyjna ułatwiająca lekarzowi prezentację filmów edukacyjnych pacjentom.

 2. Dostawcą Gogli jest Pfizer Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, nr KRS: 0000022310.

 3. Gogle mogą być używane z każdym typem telefonu komórkowego posiadającego pełny ekran, z zainstalowanym systemem iOS lub Android.

 4. Gogle nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.

 5. Filmy edukacyjne przeznaczone do oglądania w Goglach (umożliwiające trójwymiarową prezentację reagującą na ruch widza) zamieszczone są na kanale YouTube pod następującym adresem: http://yt.pfizervr.com

 6. Przy używaniu Gogli z aparatem telefonicznym użytkownik nie powinien się przemieszczać. W celu uniknięcia wypadku, użytkowanie Gogli zalecane jest w pozycji siedzącej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiedztwo schodów, okien i balkonów oraz śliskie podłogi, gdyż oglądanie filmów w ramach tzw. wirtualnej rzeczywistości może powodować zagrożenie upadkiem lub urazem.

 7. Nie należy używać Gogli jako okularów, zabezpieczenia wzroku ani w żadnym innym celu, poza wskazanym z niniejszych zasadach, w szczególności podczas kierowania pojazdami i maszynami.

 8. Lekarz oferujący pacjentowi obejrzenie filmu edukacyjnego za pomocą Gogli powinien upewnić się, że pacjent nie ma chorób, które uniemożliwiają oglądanie filmów przez Gogle (tj. oglądanie filmów z bliskiej odległości, przy złudzeniu trójwymiarowości i podążania za ruchem głowy widza (tzw. ‘wirtualna rzeczywistość’), oraz przy możliwej emisji mocnych, cyklicznych rozbłysków i jaskrawych, kolorowych, dynamicznych obrazów oraz głośnych dźwięków). Lekarz udostępniający Gogle powinien zwrócić szczególną uwagę na występowania u widza (pacjenta) padaczki, migren lub zaburzeń równowagi.

 9. Ze względów higienicznych zaleca się zaprzestanie użytkowania Gogli po stwierdzeniu, że noszą one ślady użytkowania (ślady zabrudzeń, potu), a także bezwzględnie w razie uszkodzenia Gogli. Uszkodzone Gogle nie powinny być użytkowane, w uwagi na możliwość uszkodzenia telefonu (wypadnięcie urządzenia z Gogli). Co do zasady Gogle nie są urządzeniem jednorazowego użytku. Pfizer Polska Spółka z o.o. nie gwarantuje stałych dostaw Gogli ani wymiany zużytych lub uszkodzonych na nowe.

 10. Zaleca się częste przerwy podczas oglądania filmów w Goglach. Pojedynczy seans powinien trwać tyle, ile jeden film edukacyjny zamieszczony w serwisie YouTube przez Pfizer Polska.

 11. W razie jakichkolwiek niepożądanych objawów u widza (pacjenta), jak zawroty głowy, uczucie zagubienia, zaburzenia równowagi i koordynacji i inne – należy natychmiast przerwać oglądanie filmu przez Gogle. Niepożądane objawy mogą się utrzymywać pomimo przerwania oglądania filmu przez Gogle.

 12. Pfizer Polska Spółka z o.o. nie odpowiada za szkody, w tym szkody na zdrowiu, wynikłe z oglądania filmów za pomocą Gogli, w szczególności w sytuacji występowania u widza padaczki lub innych chorób, o których mowa w niniejszych zasadach.

 13. Pfizer Polska Spółka z o.o. nie odpowiada za szkody, w tym szkody na zdrowiu, wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użycia Gogli, w szczególności w ruchu (upadki, urazy), w sposób inny, niż wskazany w instrukcji itp.

 


Zasady korzystania z filmów edukacyjnych przeznaczonych do oglądania w goglach Pfizer

 1. Papierowe gogle Pfizer ułatwiające oglądanie filmów na ekranie telefonu (dalej „Gogle”) przeznaczone są wyłącznie do użytku w gabinetach lekarskich, jako pomoc edukacyjna ułatwiająca lekarzowi prezentację filmów edukacyjnych pacjentom.

 2. Dostawcą Gogli jest Pfizer Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, nr KRS: 0000022310.

 3. Filmy edukacyjne przeznaczone do oglądania w Goglach (umożliwiające trójwymiarową prezentację reagującą na ruch widza) zamieszczone są na kanale YouTube pod następującym adresem: http://yt.pfizervr.com (dalej „Filmy”)

 4. Dostawcą Filmów na kanał YouTube jest Pfizer Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, nr KRS: 0000022310. Dostawa odbywa się na zasadach określonych przez administratora strony www.youtube.com i na jego odpowiedzialność.

 5. Przy oglądaniu Filmów przez Gogle użytkownik nie powinien się przemieszczać. W celu uniknięcia wypadku, oglądanie Filmów przez Gogle zalecane jest w pozycji siedzącej.

 6. Lekarz oferujący pacjentowi obejrzenie filmu edukacyjnego za pomocą Gogli powinien upewnić się, że pacjent nie ma chorób, które uniemożliwiają oglądanie filmów przez Gogle (tj. oglądanie filmów z bliskiej odległości, przy złudzeniu trójwymiarowości i podążania za ruchem głowy widza (tzw. ‘wirtualna rzeczywistość’), oraz przy możliwej emisji mocnych, cyklicznych rozbłysków i jaskrawych, kolorowych, dynamicznych obrazów oraz głośnych dźwięków). Lekarz udostępniający Gogle powinien zwrócić szczególną uwagę na występowania u widza (pacjenta) padaczki, migren lub zaburzeń równowagi.

 7. Korzystanie z kanału YouTube odbywa się na podstawie regulaminu i zasad stosowanych przez administratora strony internetowej www.youtube.com, w tym zakresie polityki prywatności, wymagań sprzętowych, praw autorskich oraz ewentualnej odpłatności. Pfizer Polska nie odpowiada za dostępność strony YouTube, jej jakość, ewentualne warunki odpłatności za korzystanie z tej strony oraz żadne inne relacje pomiędzy użytkownikiem strony www.youtube.com i jej administratorem.

 8. Zaleca się częste przerwy podczas oglądania Filmów. Pojedynczy seans powinien trwać tyle, ile jeden film edukacyjny zamieszczony w serwisie YouTube przez Pfizer Polska.

 9. W razie jakichkolwiek niepożądanych objawów u widza (pacjenta), jak zawroty głowy, uczucie zagubienia, zaburzenia równowagi i koordynacji i inne – należy natychmiast przerwać oglądanie Filmu. Niepożądane objawy mogą się utrzymywać pomimo przerwania oglądania Filmu.

 10. Pfizer Polska Spółka z o.o. nie odpowiada za szkody, w tym szkody na zdrowiu, wynikłe z oglądania Filmów za pomocą Gogli, w szczególności w sytuacji występowania u widza padaczki lub innych chorób, o których mowa w niniejszych zasadach.

 


2016-2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka medyczna firmy Pfizer w technologii rzeczywistości wirtualnej.

Do użytku wyłącznie do celów związanych z biblioteką Pfizer VR.

Polityka Prywatności - Zasady korzystania z gogli i aplikacji - Licencja aplikacji

PFIZER Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 335 61 00, fax: 22 335 61 11, www.pfizer.com.pl

WPOLMCG1117029/05/2017